Smånissarnas Vinterspel
Illos krypin

Smånissarnas vinterspel

Under förra vintern fick smånissarna vara med under tomtarnas vinterspel. Barnen satt med bland tomtarna från världens alla hörn. Vilken upplevelse!

Vi hoppas på ett fortsatt samarbete mellan smånissarna och tomtarna.